Spanbroekerweg

Type plan: Beeldkwaliteitsplan Ruimte Voor Ruimte
Programma: 1 woning bij stolp
Gemeente: Opmeer
Ontwerp: 2018

Het agrarische perceel verloor zijn functie door een geplande bedrijfsbeëindiging. Door gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimte regeling, is een plan opgesteld om de opstallen te slopen en in ruil voor het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, 1 woning terug te bouwen naast de bestaande stolp.

Met deze ontwikkeling wordt landschappelijke winst behaald. Er ontstaat een sterke afname van het bebouwde en verharde oppervlak en er ontstaat een beeld wat aansluit op het landelijke karakter van de omgeving. De kenmerken van het landschap (zichtrelatie tussen stolpen, relatie tussen lint en landschap, slotenpatronen etc.) worden versterkt.