Op Zand Sporen

Type plan: Inzending prijsvraag ‘ONTDEKT DEN SCHATTEN DES ENGELERMEER’ BAI
Programma: Toekomstvisie park + schetsontwerp watersportpaviljoen
Gemeente: Den Bosch
Ontwerp: 2010

In samenwerking met architecten is deelgenomen aan een dubbele prijsvraag.  Een toekomstvisie op het park Engelermeer en een ontwerp voor een watersportpaviljoen in het park zijn in afstemming op elkaar ontwikkeld.

M. Schut (landschapsarchitect), A. de Boer (architect, GreenArchitects), M. Dekker (architect)

In het park vond en vindt zandwinning plaats. In de toekomstvisie op het park heeft de zandwinning zijn sporen duidelijk nagelaten. Het vergraven van het landschap heeft geleid tot een uniek dynamisch terrein met een grote ecologische rijkdom en natuurlijke waarden rondom de zandwinning. Grond die vele eeuwen bedolven was, is na vergraven weer blootgesteld aan de krachten van daglicht, wind en water. Het doel is scheppen van mogelijkheden om gefascineerd te worden door hydrologie, ecologie en bodem processen. De dynamiek die nu op het terrein aanwezig is, zal in een nieuwe vorm gestalte krijgen. Aanjagers zijn de op het terrein aanwezige hoogteverschillen en het overschot aan oppervlaktewater. Het zullen de processen zijn die het terrein zijn identiteit en karakter geven ten gunste van de eigen kracht van het terrein. Het resultaat is een plek die geen vaste vorm kent en er iedere dag anders uit ziet. Toegevoegde elementen als trekkersporen, damwanden en transportbuizen herinneren aan de zandwinning die bij Engelermeer heeft plaatsgevonden.

Het pionierlandschap loopt over in een hoger gelegen recreatief cluster, welke meer gecultiveerd is. Hier is het watersportpaviljoen gelegen, die qua vormgeving en inrichting is geïnspireerd op het huidige akkerlandschap. Bezoekers worden betrokken bij het landschap door middel van sport, spel, ruimte voor ontmoeting en het zien van de groei van gewassen en natuurlijke vegetatie. Bij het paviljoen komen de verschillende functies samen. De functies van de nieuwe ‘akkers’ lopen door in het paviljoen. Zo kunnen de geteelde streekproducten rechtstreeks in de keuken van het paviljoen gebruikt worden. Bij het paviljoen kan men ook de boot te water laten.